Kierowanie Projektem Informatycznym

Powrót do menu Program

 1. Cykl powstawania aplikacji.
 2. Zarządzanie procesem powstawania projektów.
 3. Kierowanie projektem grupowym.
  • wyznaczanie kolejnych etapów pracy,
  • zastosowanie zarówno tradycyjnych, jak i najnowszych narzędzi wspomagających ten proces,
  • rozważne korzystanie z zasobów,
  • zebranie sprawnego zespołu,
  • nadzorowanie postępów,
  • dostosowanie działań,
  • korzystanie z własnych doświadczeń tak, aby móc w przyszłości jeszcze lepiej kierować projektami.
 4. Stworzenie specyfikacji wymagań na podstawie kontaktów z użytkownikiem.
 5. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
 6. Zaimplementowanie systemu połączone z tworzeniem odpowiedniej dokumentacji (technicznej i użytkownika).
 7. Przeprowadzenie testów.
 8. Nauka prezentowania swojego pomysłu na startup w celu pozyskania funduszy ? warsztaty z udziałem aniołów biznesu i przedstawicieli funduszu typu Venture Capital
 9. Biznesowe aspekty projektu – umiejętność analizy otoczenia biznesowego, identyfikowanie klienta i konkurencji, określanie przewagi konkurencyjnej, przygotowywanie planu wdrożenia i strategii, opracowywanie planu marketingowego i promocji, zarządzanie budżetem projektu, określanie potrzeb finansowych,  identyfikowanie źródeł finansowania (w tym inwestorów)
 10. Tworzenie realnych projektów startupów z wykorzystaniem różnych technologii i ich komercyjnego wdrożenia.
 11. Podczas zajęć grupy będą prezentować postępy w projektach a także problemy na jakie napotykają.
 12. Metodyki prowadzenia projektu ? Agile
 13. Narzędzia – svn git, basecamp

Powrót do menu Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>