Program

Wszystkie przedmioty są powiązane poprzez przykładowe case study realizowanego w ramach każdego z osobnych przedmiotów, ale powiązanego w ramach przedmiotu Kierowanie Projektem Informatycznym.

Przedmioty:

  1. Kierowanie Projektem Informatycznym
  2. Internetowe interfejsy użytkownika
  3. Aplikacje i usługi wielowątkowe
  4. Przetwarzanie danych serwisów i aplikacji internetowych
  5. Aplikacje mobilne
  6. Grafika w serwisach i aplikacjach internetowych
  7. Promocja i integracja aplikacji i usług z serwisami społecznościowymi

Warunki zaliczenia studiów podyplomowych

Program
siatka godzin


Wstęp do przedmiotów informatycznych

Podczas zajęć kładziemy nacisk na naukę korzystania z technologii i rozwiązań, które ułatwiają tworzenie projektów i nie wymagają odkrywania koła od nowa, a także dających poczucie bezpieczeństwa i pewności używanego kodu, przy minimalnych nakładach pracy. Kładziemy nacisk na umiejętności analizowania istniejących technologii i rozwiązań w celu ich  implementacji w projektach. Wykorzystane w trakcie studiów technologie stanowią tylko fragment istniejących, jednakże na ich podstawie można pokazać jak stworzyć własne unikalne rozwiązania. Po zakończeniu danego przedmiotu studenci będą mieć umiejętności wykorzystania poznanych technologii jak i podobnych do omawianych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>