Akcelerator

CIATWybrałeś studia podyplomowe dedykowane start-upom? Zastanawiasz się właśnie? Trafiłeś na stronę poszukując szans na dofinansowanie projektu, w który wierzysz?
Tak czy inaczej, trafiłeś doskonale.

Kim jesteśmy?

Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego od wielu lat wspiera innowacyjne przedsięwzięcia poprzez nowoczesny system doradztwa, bazy wiedzy oraz pomoc w pozyskiwaniu środków kapitałowych.

To placówka, która łączy innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe z siłą i prestiżem największej uczelni wyższej w regionie łódzkim.

Od września 2011 r. realizujemy projekt dofinansowanego ze środków UE – w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Kwota uzyskanego dofinansowania w ramach działania to PO IG 3.1 to 8 393 108,80 PLN. A to oznacza możliwość dofinansowania Twojego przedsięwzięcia, biznesu lub projektu kwotą rzędu do 800 tys. zł.

Czego poszukujemy?

Mówiąc wprost: innowacyjnego pomysłu na biznes. Projekt jest przede wszytskim szansą dla osób poszukujących źródeł finansowania i rozwoju pomysłu. Odbiorcami wsparcia są osoby, które mają innowacyjny pomysł lub opracowały nowatorską technologię i chciałyby ją skomercjalizować. Wsparcie może zostać udzielone dla pomysłów z dowolnej branży.

Jak to wygląda w praktyce?

Wsparcie dla pomysłodawców odbywa się dwuetapowo:

Pierwszy etap: preinkubacja. Pomysłodawcy po wstępnej weryfikacji ich pomysłu przez ekspertów mogą otrzymać wsparcie w zakresie doradztwa, ekspertyz ekonomicznych (jak przygotowanie wstępnego i zaawansowanego biznes planu), ekspertyz technicznych i technologicznych oraz prawnych.

Kolejny etap to wsparcie inwestycyjne na realizację konkretnego projektu w wysokości do 200 tyś Euro, w którym Centrum Innowacji ? Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego będzie inwestorem działając jako fundusz typu venture capital.

W wyniku inwestycji z autorem pomysłu utworzona zostanie spółka. Pomysłodawca obejmie min. 50% udziałów w nowoutworzonej spółce.

W dalszym etapie CIAT Fundacja UŁ realizować będzie fazę monitoringu.

Podstawowym celem ?wejścia? inwestycyjnego jest rozwój nowej firmy do takiego stanu, by usamodzielniła się i przynosiła zyski. W okresie kilku lat nastąpi wyjście kapitałowe. W momencie wycofania udziałów funduszu może nastąpić wprowadzenie spółki na rynek regulowany i sprzedaż części lub całości akcji. Wyjście z inwestycji może nastąpić również poprzez wykup menedżerski, sprzedaż udziałów/ akcji inwestorowi branżowemu lub finansowemu.

W ramach realizacji procesu inwestycyjnego możliwe jest dodatkowe dokapitalizowanie nowopowstałej spółki poprzez np. fundusz zalążkowy lub sieci aniołów biznesu. Jest to odpowiedź dla pomysłodawców, w przypadku których realizacja projektu będzie wymagała wyższych (niż równowartość 200tyś Euro) początkowych nakładów inwestycyjnych lub w trakcie realizacji projektu okaże się, że dalszy rozwój spółki wymaga dokapitalizowania.

W ramach projektu PO IG 3.1 zostanie zrealizowanych co najmniej 7 inwestycji (do 200tys Euro każda).

Projekt zakończymy 28.02.2014r.

Masz pytanie? A może udało nam się już Cię przekonać? Prosimy o kontakt:

Zapytania i zgłoszenia pomysłów prosimy przesyłać na adres e-mail: ciat@uni.lodz.pl 

Kontakt telefoniczny: 42 635 49 82

Nasza strona na facebooku: https://www.facebook.com/startMoney

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>