Zaliczenie

W trakcie zajęć poza zaliczeniami i projektami zaliczeniowymi dane przedmioty studenci realizują ,,duży” projekt startupu. Elementy tego projektu są realizowane w ramach każdego przedmiotu i są synchronizowane przez przedmiot Kierowanie Projektem Informatycznym.

Studia podyplomowe kończą się projektem zaliczeniowym startupu i jego obroną. Obrona projektu jest publiczna i odbywa się przed komisją złożoną z prowadzących, przedstawicieli Rady Programowej przy ATS oraz przedstawicieli Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego (CIAT).

Ocena końcowa na dyplomie składa się w 50% z ocen z zaliczenia poszczególnych przedmiotów i w 50% z oceny projektu zaliczeniowego.

Powrót do menu Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>